Hvordan blir du en Playmaker?

Playmakerutdanningen passer for deg som driver eller ønsker å drive utviklings- og endringsforløp i egen organisasjon eller for andre oppdragsgivere. Vårt utdanningsforløp er unikt i Norge med sitt gjennomarbeidede konsept, verifisert og dokumentert gjennom forskning.

Vi tilbyr:
• Åpne, individuelle utdanningsforløp hver vår og høst gjennom vår skreddersydde prosesslederutdanning, i tre moduler.
• Bedriftsinterne kurs, med hele/deler av utdanningsforløpet skreddersydd for din virksomhet og utfordringer dere står over for.

Påmelding og mer informasjon – send en epost til info@playmakerne.no

 

Playmaker prosesslederutdanning består av tre moduler

I hver modul tar vi for oss nyttige arbeidsverktøy, kommunikasjon og samhandling, og deg som prosessleder. Med kun 12 deltagere i hvert utdanningsforløp blir det god tid til hver enkelt. Gjennom hele utdanningen bruker du en reel case fra din egen virksomhet, med individuell oppfølging fra kurslederne. Slik bygger du kompetanse som du har direkte bruk for i arbeidshverdagen.

 

Modul 1 – Workshopledelse

 

Grunnlaget du trenger for å gjennomføre gode workshops og enkeltstående prosesser. Varighet 2 dager.

Deg som prosessleder
Få oversikt over oppgaver og forventninger knyttet til rollen som prosessleder, samt innsikt i egne styrker og utfordringer. Definer individuelt læringsmål.

Prosessledelse i praksis
Lær om byggesteinene i gode workshops, praktiske erfaringer fra fremragende prosessledere og konkrete verktøy for ulike typer workshops. Du vil definere mål for en workshop og vite hvordan du planlegger den, gjennomfører og følger opp.

Kommunikasjon og samhandling
En Playmaker skaper gode prosesser for ulike typer mennesker (for eksempel introverte/ekstroverte) ved å sørge for trygghet og fremdrift i gruppa, styre dynamikken og påvirke stemningen, selge inn budskapet sitt og forholde seg konstruktivt til utfordrende deltagere.

 

Modul 2 – Lede prosesser over tid

 

Vi utvider fokus og tar for oss større prosessforløp i hele organisasjonen, samt rollen som endringsagent. Varighet 2 dager.

Deg som prosessleder
Få innsikt i endringers dynamikk og faser. Ta ansvar for hvordan du påvirker involverte parter. Bli bevisst på å evaluere og hente ut læring fra prosessforløpet, samt opprettholde interessen og engasjementet lenge nok til å avslutte på en god måte.

Prosessledelse i praksis
Lær å identifisere fremskritt, realisere gevinster og kommunisere resultater fra prosessen. Få verktøy til å forankre læring og utvikling i organisasjonen, samt metoder for å ta tak i nye ideer og muligheter for å initiere videre prosessforløp.

Kommunikasjon og samhandling
En Playmaker opprettholder og forankrer endring gjennom positivt fokus på oppnådde mål og nye rutiner, med bevissthet om hva som driver oss tilbake til ”gamle synder”.

 

Modul 3 – Endring med mening

 

Avslutningsvis ser vi på strategier for å holde prosessene i gang, forankre endring og markere fremgang og suksess. Varighet 1 dag.

Deg som prosessleder
Bli bevisst på å evaluere og hente ut læring fra prosessforløpet, samt opprettholde interessen og engasjementet lenge nok til å avslutte på en god måte. Kunne peke på løste problemer og oppnådde resultater på en hensiktsmessig måte, for å fremheve prosessens betydning for virksomheten.

Prosessledelse i praksis
Lær å identifisere fremskritt, realisere gevinster og kommunisere resultater fra prosessen. Få verktøy til å forankre læring og utvikling i organisasjonen, samt metoder for å ta tak i nye ideer og muligheter for å invitere videre prosessforløp.

Kommunikasjon og samhandling
En playmaker opprettholder og forankrer endring gjennom positivt fokus på oppnådde mål og nye rutiner, med bevissthet om hva som driver oss tilbake til «gamle synder»

 

Praktisk informasjon

 

Kurslokaler: Otium Sanserom, Kongens gate 85, 7012 Trondheim (kl. 09.00 – 16.00).

Deltagerpris: kr 29 500,- (alle tre moduler)

Inkluderer undervisning, litteratur, materiell, servering og avslutningsfest.
Samt inntil 4 timer personlig veiledning mellom modulene.

Meld deg på neste Playmaker utdanningsforløp ved å sende en epost til info@playmakerne.no

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre