Linn Bjerke

Linn Slettum Bjerke

Leder og teamutvikler, utdannet organisasjonspsykolog.

Partner og seniorkonsulent, Østlyng & Bjerke.

 

Linn jobber med lederstøtte og medarbeiderutvikling og har jobbet som organisasjonskonsulent siden 2003.

Hun er utdannet cand. polit. i arbeids- og organisasjonspsykologi og har spesialisert seg innen kommunikasjons- og samarbeidsprosesser. Ved siden av er hun opptatt av å utforske problemstillinger innen etisk ledelse.

Linn har tidligere forsket på, og utviklet ulike virkemidler innen prosessledelse for å bedre læringsprosesser i organisasjoner.

Hun foreleser i tillegg i organisasjon og ledelse på NTNU og har ansvaret for ulike program innen lederutvikling og prosessledelse/ endringsledelse på BI.