John Richard

John Richard Hanssen

Forretningsutvikler og coach, utdannet samfunnsøkonom.

Gründer og seniorrådgiver, Abilator.

 

John Richard er partner og konsulent i Abilator AS. Han har lang erfaring fra fasilitering av utviklingsprosesser, både fra små virksomheter og større konsern som NTNU, Capgemini og Atmel. Han har også vært metodeansvarlig for endringsledelse i Danske Bank konsernet, og deltatt i større og omfattende endringsforløp.

John Richard har drevet prosesser knyttet til bl.a. strategi, innovasjon og IT-transformasjon. Han har vært initiativtaker til Skapende sirkler, en årlig konferanse innen fagfeltet. I tillegg har han vært med på å etablere et nytt senter for lederutvikling, Center for Transformative Leadership.