/ / Skap verdi igjennom case fra egen organisasjon

Skap verdi igjennom case fra egen organisasjon

Med: Ingen kommentarer

Vi har god erfaring med læring ved bruk av case fra egen arbeidshverdag. Vår opplevelse er at du via en case får arbeidet med stoffet på en slik måte at du lett kan knytte det opp mot dine daglige oppgaver, og således tidlig kunne få avkastningen på tid og penger som du bruker på Playmakerutdannelsen.

Bruk av en case fra egen organisasjon er derfor obligatorisk igjennom utdannelsen. Her finner du en beskrivelse av case-for-playmakerforlopet.