Kurs i Prosessledelse

Med kurs i prosessledelse fra Playmakerne vil du bli bedre på å lede prosesser og workshops. Vår prosesslederutdanning er unik i Norge med sitt gjennomarbeidede konsept hvor teori og metode er basert på forskning og fargelagt med praktisk erfaring. Med vårt kurs vil du bli i stand til å takle både nåværende og fremtidige utfordringer når det kommer til å lede prosesser og workshops.

  Hva er prosessledelse?

  Prosessledelse handler om å ha ferdigheter i å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål, på en måte som fremmer deltakelse, eierskap og kreativitet fra alle involverte. En god prosessleder evner altså å skape fremdrift og engasjement hos alle involverte. Stadig flere av dagens virksomheter ser verdien av å ha medarbeidere som er gode på prosessledelse, noe som gjør at kurs i prosessledelse virkelig er i vinden for tiden. 

  Hvordan bli en god prosessleder?

  Det er mange ting som kjennetegner en god prosessleder. I Playmakerne tenker vi at det spesielt er 5 ting du bør være god på. Med vårt kurs i prosessledelse er derfor målet vårt at du:

  • Blir bedre til å fasilitere, lede prosesser og stille gode spørsmål.
  • Lærer metoder for hvordan du kan involvere og skape engasjement hos andre.
  • Blir god på å motivere til endring – og på hvordan du får med alle i prosessen på vei mot målet.
  • Lærer metoder og verktøy for kreative prosesser.
  • Blir tryggere på å navigere i kaos og finne nye løsninger.
   t

   Hva er en playmaker?

   En PLAYMAKER er rett og slett en dyktig prosessleder! Som Playmaker er du god på å lede workshop og utviklingsprosesser – viktige kompetanser for arbeidslivet.

   lær prosessledelse

   PLAYMAKERUTDANNINGEN går over tre moduler og kjøres hver vår og høst. Vi tilbyr også skreddersydde forløp for virksomheter over hele Norge.

   Praktisk informasjon for kurs i prosessledelse

   PRAKTISK INFORMASJON
   • Kurset i prosessledelse går over 5 dager (2+2+1), fordelt over tre samlinger. 
   • Begrenset antall deltagere per kurs.
   • Gratis lunsj på kursdagene.
   • Du lærer både teori og får øve deg som prosessleder i praksis.
   • Deltagerne tar med seg et case som det vil jobbes med under utdanningen.
   • Du får 3 timer individuell veiledning med våre erfarne kursholdere.
   • Litteratur og annet materiell er inkludert i prisen.
   • Trondheim, sted: Otium Sanserom
   • Oslo, sted: Varierer

   MELD MEG PÅ

   VANLIGE SPØRSMÅL

   Hvem passer kurset i prosessledelse for?

   Kurset i prosessledelse passer for deg som har noen år med arbeidserfaring. Du er enten en prosjektleder/prosessleder, har lederansvar eller ønsker å drive utviklings- og endringsforløp i egen organisasjon eller for andre oppdragsgivere.

   Hvor mange deltagere er det per kurs?

   Det er maks 12 deltagere per kurs som avholdes på Otium Sanserom (Trondheim). Ved andre kurs er det maks 18 deltakere per kurs. Slik sikrer vi individuell veiledning og oppfølging av alle deltagerne. Samtidig er det fortsatt mulighet for erfaringsutveksling mellom deltagerne.

   Jeg kan ikke være med på alle modulene, får jeg fortsatt fullført utdanningen?

   Hvis noen av deltagerne ikke har mulighet til å være med på alle modulene, vil du få mulighet til å være med denne modulen på et senere kurs. Vi finner alltid en løsning!

   Når er siste frist for påmelding?

   Du kan melde deg på så lenge det er plasser igjen på kurset. Det lønner seg å være ute i god tid, da kursene pleier å bli fullbooket.

   Når kommer fakturaen?

   Prosesslederutdanningen faktureres etter modul 1. Vi kan også ordne månedlig betaling ved behov.

   Hva er inkludert i prisen?

   • Litteratur og annet materiell
   • Lunsj og kaffe/te på kursdagene

   Har du flere spørsmål?

   Ta gjerne kontakt med oss på info@playmakerne.no

   FINANSIERING

   Playmakerutdanningen er godkjent for OU-midler hos KS. Dette betyr at ledere i som er ansatt i kommune/fylkeskommuner som betaler inn til OU-fondet kan få dekket deler av deltakeravgiften.

   Les mer om ordningen og søknadsprosedyre på KS sine nettsider: OU-midler – orientering og generelle retningslinjer | Ruiner for OU-midler

   (Merk at prosesslederutdanningen faller inn under kategorien studier, hvor det må sendes inn søknad i forkant).

   Kursinformasjon

   KURSBESKRIVELSE

   Med kun 12 deltagere i hvert utdanningsforløp blir det god tid til hver enkelt. Gjennom hele utdanningen bruker du et reelt case fra din egen virksomhet og får individuell oppfølging fra kurslederne. Slik bygger du kompetanse som prosessleder som du har direkte bruk for i arbeidshverdagen.

   Relevant case

   Vår læringsfilosofi er at vi lærer mest når det vi arbeider med er konkret og virkelighetsnært.
   Før deltagerne starter på kurset i prosessledelse, beskriver alle en konkret case de vil arbeide med underveis i forløpet.

   Slik sikres en forankring i den delen av organisasjonen deltagerne kommer fra – en bevisstgjøring av hva innholdet i utdannelsen er og at utdanningsforløpet bidrar til et konkret resultat for organisasjonen. Slik lærer du både teori og i tillegg får øve deg som prosessleder i praksis.

   Individuell veiledning

   Under hele utdanningen er det lagt opp til 3 timer med individuell veiledning til hver deltager.

   Formålet med veiledningene er å skape refleksjon rundt prosessen deltagerne befinner seg i, hvordan de kan bruke modeller og verktøy i praksis, og hjelpe med de konkrete utfordringene de møter på i arbeidet med caset sitt.

   Veiledningene foregår med våre erfarne kursholdere, som har god kjennskap både til prosessledelse som fag og hvilke utfordringer deltagerne møter i egen organisasjon.

   Veileder og kursdeltager vil sammen avklare hvordan disse timene best kan benyttes. Det normale vil være 1 samtale i etterkant av hver modul, men ved behov kan veiledningstimene også fordeles annerledes – f.eks. til deltagelse/observasjon i en prosess en deltager gjennomfører.

   Pedagogisk tilnærming

   I løpet av kurset legges det opp til korte presentasjoner med teoretisk rammesetting og gjennomgang av konkrete modeller/verktøy.

   Etterpå brukes det mye tid på trene på å anvende modellene/verktøyene med utgangspunkt både i casene deltagerne har med og oppgaver som blir gitt underveis.

   I etterkant av praktisk trening, arbeides det strukturert med refleksjon rundt både selve prosessen og innholdet som ble produsert. Dette sikrer en høy grad av engasjement, nærhet til egen arbeidshverdag og et høyt læringsutbytte.

   Utdanning i tre moduler

   I hver modul tar vi for oss nyttige arbeidsverktøy, kommunikasjon og samhandling, og deg som prosessleder. Les mer om innholdet i modulene nedenfor.

   LÆRINGSMÅL

   Du lærer hvordan du kan involvere og skape engasjement hos andre som prosessleder. Med kurset i prosessledelse vil du bli bedre til å fasilitere og lede prosesser, stille gode spørsmål, motivere til endring – og bidra til å få med alle i prosessen på vei mot målet. I kurset:

    

   • Velger du selv hvilket case du vil arbeide med gjennom utdanningsforløpet. Dette sikrer læringsutbytte mot det du selv oppfatter som viktig i din arbeidssituasjon.
   • Får du det teoretiske grunnlaget du trenger for å gjennomføre gode workshops og enkeltstående prosesser.
   • Du får praktisk trening på gjennomføring av workshops.
   • Lærer du hvordan du kan bli bedre på å fasilitere.
   • Får du grunnlaget du trenger for å gjennomføre store prosessforløp i organisasjonen.
   • Lærer du om rollen som endringsagent.
   • Får du praktisk erfaring med å lede endringsprosesser.
   • Lærer du strategier for å holde endringsprosessene i gang.
   • Du lærer hvordan forankre endring, og markere fremgang og suksess.
   MODUL 1: WORKSHOP-LEDELSE I PRAKSIS

   Varighet 2 dager.

   Læringsutbytte

   I løpet av modul 1 får du grunnlaget du trenger for å gjennomføre gode workshops og enkeltstående prosesser. Du vil få konkrete modeller og maler du kan benytte, samt praktisk trening på gjennomføring av workshops. 

   Deg som prosessleder

   Få oversikt over oppgaver og forventninger knyttet til rollen som prosessleder, samt innsikt i egne styrker og utfordringer. Du skal definere individuelt læringsmål.

   Prosessledelse i praksis

   Lær om byggesteinene i gode workshops, praktiske erfaringer fra fremragende prosessledere og konkrete verktøy for ulike typer workshops. Du vil definere mål for en workshop og vite hvordan du planlegger den, gjennomfører og følger opp.

   Kommunikasjon og samhandling

   En god prosessleder skaper gode prosesser for ulike typer mennesker ved å sørge for trygghet og fremdrift i gruppa, styrer dynamikken og påvirker stemningen, selger inn budskapet sitt og forholder seg konstruktivt til utfordrende deltagere.

   Oppgave og individuell veiledning

   Etter modulen skal du planlegge og gjennomføre en konkret workshop eller et møte hvor planleggingsverktøyene og byggesteinene fra modul 1 benyttes.

   Du får individuell veiledning mellom modul 1 og 2 med en av våre erfarne kursholdere.

   Etter gjennomført workshop skal en kort skriftlig refleksjon sendes inn til kurslederne.

   MODUL 2: LEDE PROSESSER OVER TID

   Varighet 2 dager.

   Læringsutbytte

   På denne modulen utvider vi fokus. Vi tar for oss større prosessforløp i hele organisasjonen, rollen som endringsagent og fortsetter med den konkrete treningen på gjennomføring av workshops.

   Deg som prosessleder

   Du vil få verktøy som hjelper deg til å holde fokus og retning, håndtere motstand, stå i usikkerhet eller ubehagelige situasjoner.

   Prosessledelse i praksis

   Du vil lære å planlegge prosessforløp, fra de små detaljer til den store helheten. Slik skaper du reell utvikling i virksomheten. Du får pedagogiske verktøy for å motivere og engasjere deltagerne over tid.

   Kommunikasjon og samhandling

   En god prosessleder sørger for å visualisere mål og fremdrift. Vi ser på ulike roller og det politiske spillet i en organisasjon, hvordan vi involverer og engasjerer nøkkelpersoner/ambassadører, samt hvordan flere prosessledere kan jobbe sammen.

   Oppgave og individuell veiledning

   Du skal planlegge en prosess basert på casen du tar med deg inn i kurset. Verktøyene fra modul 2 skal benyttes. Vi oppfordrer til at prosessplanen som utarbeides, deles med nærmeste leder for å sikre forankring i organisasjonen.

   Deltakerne får individuell veiledning mellom modul 2 og 3 med en av våre erfarne kursholdere.

   En kort refleksjon sendes til kurslederne etter at verktøyene er utprøvd.

   MODUL 3: ENDRING MED MENING

   Varighet 1 dag.

   Læringsutbytte

   På siste modul ser vi på strategier for å holde prosessene i gang, forankre endring og markere fremgang og suksess. Vi vil også arbeide med tema basert på deltagernes interesser og konkrete utfordringer.

   Deg som prosessleder

   Bli bevisst på å evaluere og hente ut læring fra prosessforløpet, kunne peke på løste problemer og oppnådde resultater på en hensiktsmessig måte og fremheve prosessens betydning for virksomheten. Prosessleders etiske ansvar.

   Prosessledelse i praksis

   Lær å identifisere fremskritt, realisere gevinster og kommunisere resultater fra prosessen. Få verktøy til å forankre læring og utvikling i organisasjonen, samt metoder for å ta tak i nye ideer og muligheter for å invitere videre prosessforløp.

   Kommunikasjon og samhandling

   En god prosessleder opprettholder og forankrer endring gjennom positivt fokus på oppnådde mål og nye rutiner, med bevissthet om hva som driver oss tilbake til «gamle synder». Kommunikasjon på ulike nivå og tilpasset mottagers modning og motivasjon.

   Etter fullført kurs

   Læringsreisen rundt det å bli en dyktig prosessleder stopper ikke etter 3 moduler.

   Vi inviterer derfor alle deltagerne våre inn i Playmakerne sitt Alumni-nettverk. Her deles det artikler, linker og erfaringer. Vi inviterer også til nettverkskvelder og andre arrangementer.

   PÅMELDING TIL KURS I PROSESSLEDELSE

   Sted: Otium Sanserom, Trondheim.

   Bindende påmelding.

    

   MELD MEG PÅ

   Våre kursholdere i prosessledelse
   Line Vaarum

   Gründer og partner Playmakerne AS.

   Line er en dyktig og engasjerende formidler, nysgjerrig, fascinert av hvordan vi virker og påvirker hverandre, og spesielt opptatt av at folk skal lykkes når de møtes.

   John Richard Hanssen

   Gründer og partner Playmakerne AS.

   John Richard brenner for formidling av kompetanse og utvikling av konsulenter og ledere. I tillegg til å drive eget selskap har han også vært med på å etablere et skandinavisk senter for lederutvikling.

   Ida Brattbakk

   HR-Leder BN Bank

   Ida er opptatt av å bygge gode relasjoner og motiveres av å jobbe sammen med andre om å løse utfordrende problemstillinger og komplekse caser. Hun trigges av å få lov til å tenke kreativt og å skape nye løsninger som kan endre etablerte sannheter.

   Urd Schjetne

   Interiørarkitekt MNIL, teamleder for interiør og arbeidsplassutvikling, Gottlieb Paludan Architects.

   Urd har høy kompetanse og lang erfaring med workshops og prosesser, blant annet 6 år i NTNU sitt idelaboratorium og studiet Skapende Yrkesutøvelse ved NTNU. Hun har ledet mange kurs i produktutvikling og holdt mange kursmoduler innenfor kreativitet.

   Mathilde Blichfeldt Mjønes

   Gründer, fasilitator og prosesskonsulent

   Mathilde har siden 2015 jobbet som fasilitator og underviser i Kybri. Hun har de siste årene hatt ansvar for å planlegge og gjennomføre en rekke fysiske og digitale workshops/møteplasser/kurs – med overordnet mål om å bidra til bærekraftig samfunnsinnovasjon på tvers av sektorer. 

   Er du interessert i å bli en bedre prosessleder?

   Bruk skjemaet under, så svarer vi deg så fort vi kan!

   Hva gjelder det?

   Deltakere som gjennomfører oppgaver på kurs i prosessledelse med Playmakerne. Bilde.

   Kan kreativitet læres?

   Les blogginnlegget fra Atle Prange om hvordan han fikk konkrete verktøy og teknikker fra prosesslederutdanningen for å lokke frem kreativiteten.

   «Som en vaskeekte dataingeniør har kreativitet ofte fortonet seg som en mytisk medfødt evne enkelte personer besitter. Med misunnelse har jeg sett på enkelte som ikke bare på magisk vis får fram egne ideer, men det virker som de klarer å suge de ut av andre også.»

   Møt kursholderne våre som gjør deg til en bedre prosessleder

   Bilde av Line Vaarum som er gründer, partner og kursholder hos Playmakerne.

   Line Vaarum

   Gründer og partner Playmakerne AS

   Bilde av Urd Schjetne som er kursholder hos Playmakerne.

   Urd Schjetne

   Interiørarkitekt MNIL, Teamleder Gottlieb Paludan Architects

   Bilde av Ida Brattbakk som er HR-leder og kursholder hos Playmakerne.

   Ida Brattbakk

   HR-Leder
   Bilde av Anniken Solem som er forsker hos SINTEF og kursholder i prosessledelse hos Playmakerne.

   Anniken Solem

   Forsker Sintef og PHD stipendiat NTNU

   Bilde av John Richard Hanssen, som er gründer, partner og kursholder hos Playmakerne.

   John Richard Hanssen

   Gründer og partner Playmakerne as

   Vil du melde deg på nyhetsbrevet vårt?

   Vil du melde deg på nyhetsbrevet vårt?

    

   Vi sender ut e-poster om nye kurs og andre større nyheter med ujevne mellomrom.

   Vi lover at vi verken kommer til å fylle opp innboksen din, eller dele informasjonen din med tredjeparter.

   Tusen takk! Du vil nå motta vårt neste nyhetsbrev.