playmakerutdanning

playmaker-utdanning

Playmakerutdanningen passer for deg som driver eller ønsker å drive utviklings- og endringsforløp i egen organisasjon eller for andre oppdragsgivere.

Den er spesielt nyttig for prosjektledere og mellomledere i kunnskapsintensive virksomheter – som ønsker å lykkes gjennom å skape utvikling, god samhandling og positivt engasjement.

Vår prosesslederutdanning er unik i Norge med sitt gjennomarbeidede konsept hvor teori og metode er basert på forskning og fargelagt med praktisk erfaring.

OBS! Bindende påmelding. Vi kjører kursene med minimum seks deltagere.

 

Pris

kr 29 500,- (alle tre moduler)

Kommende datoer

HØST 2019 
Modul 1 | 4.–5. september
Modul 2 | 9.–10. oktober
Modul 3 | 14. november

VÅR 2020
 Modul 1 | 21.–22. januar
Modul 2 | 26.–27. februar
Modul 3 | 2. april

UTDANNING I Tre moduler:

I hver modul tar vi for oss nyttige arbeidsverktøy, kommunikasjon og samhandling, og deg som prosessleder. Med kun 12 deltagere i hvert utdanningsforløp blir det god tid til hver enkelt. Gjennom hele utdanningen bruker du en reell case fra din egen virksomhet og får individuell oppfølging fra kurslederne. Slik bygger du kompetanse som du har direkte bruk for i arbeidshverdagen.

Utdanning i Tre moduler:

I hver modul tar vi for oss nyttige arbeidsverktøy, kommunikasjon og samhandling, og deg som prosessleder. Med kun 12 deltagere i hvert utdanningsforløp blir det god tid til hver enkelt. Gjennom hele utdanningen bruker du en reel case fra din egen virksomhet, med individuell oppfølging fra kurslederne. Slik bygger du kompetanse som du har direkte bruk for i arbeidshverdagen.

MODUL 1: WORKSHOPLEDELSE I PRAKSIS

Grunnlaget du trenger for å gjennomføre gode workshops og enkeltstående prosesser. Varighet 2 dager.

Deg som prosessleder
Få oversikt over oppgaver og forventninger knyttet til rollen som prosessleder, samt innsikt i egne styrker og utfordringer. Definer individuelt læringsmål.

Prosessledelse i praksis
Lær om byggesteinene i gode workshops, praktiske erfaringer fra fremragende prosessledere og konkrete verktøy for ulike typer workshops. Du vil definere mål for en workshop og vite hvordan du planlegger den, gjennomfører og følger opp.

Kommunikasjon og samhandling
En Playmaker skaper gode prosesser for ulike typer mennesker ved å sørge for trygghet og fremdrift i gruppa, styre dynamikken og påvirke stemningen, selge inn budskapet sitt og forholde seg konstruktivt til utfordrende deltagere.

MODUL 2: LEDE PROSESSER OVER TID

Vi utvider fokus og tar for oss større prosessforløp i hele organisasjonen, samt rollen som endringsagent. Varighet 2 dager.

Deg som prosessleder
Du vil få verktøy som hjelper deg til å holde fokus og retning, håndtere motstand, stå i usikkerhet eller ubehagelige situasjoner.

Prosessledelse i praksis
Lær å planlegge prosessforløp, fra de små detaljer til den store helheten, for å skape reell utvikling i virksomheten. Få pedagogiske verktøy for å motivere og engasjere deltagerne over tid.

Kommunikasjon og samhandling
En Playmaker sørger for å visualisere mål og fremdrift. Vi ser på ulike roller og det politiske spillet i en organisasjon, hvordan vi involverer og engasjerer nøkkelpersoner/ambassadører, samt hvordan flere prosessledere kan jobbe sammen.

MODUL 3: ENDRING MED MENING

Avslutningsvis ser vi på strategier for å holde prosessene i gang, forankre endring og markere fremgang og suksess. Varighet 1 dag.

Deg som prosessleder
Bli bevisst på å evaluere og hente ut læring fra prosessforløpet, kunne peke på løste problemer og oppnådde resultater på en hensiktsmessig måte og fremheve prosessens betydning for virksomheten. Prosessleders etiske ansvar.

Prosessledelse i praksis
Lær å identifisere fremskritt, realisere gevinster og kommunisere resultater fra prosessen. Få verktøy til å forankre læring og utvikling i organisasjonen, samt metoder for å ta tak i nye ideer og muligheter for å invitere videre prosessforløp.

Kommunikasjon og samhandling
En Playmaker opprettholder og forankrer endring gjennom positivt fokus på oppnådde mål og nye rutiner, med bevissthet om hva som driver oss tilbake til «gamle synder». Kommunikasjon på ulike nivå og tilpasset mottagers modning og motivasjon.