playmaker-prosessledelse

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER og WORKSHOPS

 

playmaker-prosessledelse

 

Dagens virksomheter trenger medarbeidere som evner å lede workshops og styre prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Vi kaller dem Playmakere.

Vår Playmakerutdanning er unik i Norge med sitt gjennomarbeidede konsept hvor teori og metode er basert på forskning og fargelagt med praktisk erfaring.

 

Hvorfor bli en Playmaker?

 • Lær metoder for hvordan du kan involvere og skape engasjement hos andre.
 • Bli bedre til å fasilitere, lede prosesser og stille gode spørsmål.
 • Bli tryggere på å navigere i kaos og finne nye løsninger.
 • Lær premisser og verktøy for kreative prosesser.
 • Lær å skape fremdrift med god planlegging og struktur.
 • Lær å motivere til endring – og bidra til å få med alle i prosessen på vei mot målet.
 • Lær teori basert på forskning og øv deg som prosessleder i praksis.
 • Hver deltaker får 3 timer individuell veiledning.

  Kursdatoer

  Vår 2020

  Modul 1: 21.–22. januar
  Modul 2: 26.–27. februar
  Modul 3: 2. april

  Kr 29 500

  Utsolgt

  Høst 2020

  Modul 1: 8.–9. september
  Modul 2: 20.–21. oktober
  Modul 3: 26. november

  Kr 29 500

  Ledige plasser

  BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER og WORKSHOPS

  Dagens virksomheter trenger medarbeidere som evner å lede workshops og styre prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Vi kaller dem Playmakere.

  Vår Playmakerutdanning er unik i Norge med sitt gjennomarbeidede konsept hvor teori og metode er basert på forskning og fargelagt med praktisk erfaring.

   

  Hvorfor bli en Playmaker?

  • Lær metoder for hvordan du kan involvere og skape engasjement hos andre.
  • Bli bedre til å fasilitere, lede prosesser og stille gode spørsmål.
  • Bli tryggere på å navigere i kaos og finne nye løsninger.
  • Lær premisser og verktøy for kreative prosesser.
  • Lær å skape fremdrift med god planlegging og struktur.
  • Lær å motivere til endring – og bidra til å få med alle i prosessen på vei mot målet.
  • Lær teori basert på forskning og øv deg som prosessleder i praksis.
  • Hver deltaker får 3 timer individuell veiledning.

   Her er en liten smakebit

   Praktisk informasjon

   PRAKTISK INFORMASJON
   • Kurset går over 5 dager (2+2+1), fordelt over tre samlinger. 
   • Maks 12 deltagere per kurs.
   • Gratis lunsj på kursdagene.
   • Du lærer både teori og får øve deg som prosessleder i praksis.
   • Deltagerne tar med seg et case som det vil jobbes med under utdanningen.
   • Du får 3 timer individuell veiledning med våre erfarne kursholdere.
   • Litteratur og annet materiell er inkludert i prisen.
   • Sted Otium Sanserom, Trondheim
   • Pris: 29.500 kr

   MELD MEG PÅ

   KURSDATOER

   Vår 2020

   Modul 1: 21.–22. januar
   Modul 2: 26.–27. februar
   Modul 3: 2. april

   Kr 29 500

   Utsolgt

   Høst 2020

   Modul 1: 8.–9. september
   Modul 2: 20.–21. oktober
   Modul 3: 26. november

   Kr 29 500

   Ledige plasser

   MELD MEG PÅ

   VANLIGE SPØRSMÅL

   Hvem passer Playmakerutdanningen for?

   Playmakerutdanning passer for deg som har noen år med arbeidserfaring. Og er prosjektleder, har lederansvar eller ønsker å drive utviklings- og endringsforløp i egen organisasjon eller for andre oppdragsgivere.

   Hvor mange deltagere er det per kurs?
   Det er maks 12 deltagere per kurs. Slik sikrer vi individuell veiledning og oppfølging av alle deltagerne. Samtidig er det fortsatt mulighet for erfaringsutveksling mellom deltagerne.

   Jeg kan ikke være med på alle modulene, får jeg fortsatt fullført utdanningen?
   Hvis noen av deltagerne ikke har mulighet til å være med på alle modulene, vil du få mulighet til å være med denne modulen på et senere kurs. Vi finner alltid en løsning!

   Når er siste frist for påmelding?
   Du kan melde deg på så lenge det er plasser igjen på kurset. Det lønner seg å være ute i god tid, da kursene pleier å bli fullbooket.

   Når kommer fakturaen?
   Playmakerutdanningen faktureres etter modul 1. Vi kan også ordne månedlig betaling ved behov.

   Hva er inkludert i prisen?

   • Litteratur og annet materiell
   • Lunsj og kaffe/te på kursdagene

   Har du flere spørsmål?
   Ta gjerne kontakt med oss på info@playmakerne.no

   Kursinformasjon

   KURSBESKRIVELSE

   Med kun 12 deltagere i hvert utdanningsforløp blir det god tid til hver enkelt. Gjennom hele utdanningen bruker du et reelt case fra din egen virksomhet og får individuell oppfølging fra kurslederne. Slik bygger du kompetanse som du har direkte bruk for i arbeidshverdagen.

   Relevant case
   Vår læringsfilosofi er at vi lærer mest når det vi arbeider med er konkret og virkelighetsnært.

   Før deltagerne starter på Playmakerutdannelsen, beskriver alle en konkret case de vil arbeide med underveis i forløpet.

   Dette sikrer en forankring i den delen av organisasjonen deltagerne kommer fra, en bevisstgjøring av hva innholdet i utdannelsen er og at utdanningsforløpet bidrar til et konkret resultat for organisasjonen.

   Individuell veiledning
   Under hele utdanningen er det lagt opp til 3 timer med individuell veiledning til hver deltager.

   Formålet med veiledningene er å skape refleksjon rundt prosessen deltagerne befinner seg i, hvordan de kan bruke modeller og verktøy i praksis, og hjelpe med de konkrete utfordringene de møter på i arbeidet med caset sitt.

   Veiledningene foregår med våre erfarne kursholdere, som har god kjennskap både til prosessledelse som fag og hvilke utfordringer deltagerne møter i egen organisasjon.

   Veileder og kursdeltager vil sammen avklare hvordan disse timene best kan benyttes. Det normale vil være 1 samtale i etterkant av hver modul, men ved behov kan veiledningstimene også fordeles annerledes – f.eks. til deltagelse/observasjon i en prosess en deltager gjennomfører.

   Pedagogisk tilnærming
   I løpet av kurset legges det opp til korte presentasjoner med teoretisk rammesetting og gjennomgang av konkrete modeller/verktøy.

   Etterpå brukes det mye tid på trene på å anvende modellene/verktøyene med utgangspunkt både i casene deltagerne har med og oppgaver som blir gitt underveis.

   I etterkant av praktisk trening arbeides det strukturert med refleksjon rundt både selve prosessen og innholdet som ble produsert. Dette sikrer en høy grad av engasjement, nærhet til egen arbeidshverdag og et høyt læringsutbytte.

   Utdanning i tre moduler
   I hver modul tar vi for oss nyttige arbeidsverktøy, kommunikasjon og samhandling, og deg som prosessleder. Les mer om innholdet i modulene nedenfor.

   LÆRINGSMÅL

   Du lærer hvordan du kan involvere og skape engasjement hos andre. Du vil bli bedre til å fasilitere og lede prosesser, stille gode spørsmål, motivere til endring – og bidra til å få med alle i prosessen på vei mot målet.

    

   • Du velger selv hvilket case du vil arbeide med gjennom utdanningsforløpet. Dette sikrer læringsutbytte mot det du selv oppfatter som viktig i din arbeidssituasjon.
   • Du får det teoretiske grunnlaget du trenger for å gjennomføre gode workshops og enkeltstående prosesser.
   • Du får praktisk trening på gjennomføring av workshops.
   • Du får grunnlaget du trenger for å gjennomføre store prosessforløp i organisasjonen.
   • Du lærer om rollen som endringsagent.
   • Du får praktisk erfaring med å lede endringsprosesser.
   • Du lærer strategier for å holde endringsprosessene i gang.
   • Du lærer hvordan forankre endring, og markere fremgang og suksess.
   MODUL 1: WORKSHOP-LEDELSE I PRAKSIS

   Varighet 2 dager.

   Læringsutbytte

   I løpet av modul 1 får du grunnlaget du trenger for å gjennomføre gode workshops og enkeltstående prosesser. Du vil få konkrete modeller og maler du kan benytte, samt praktisk trening på gjennomføring av workshops. 

   Deg som prosessleder

   Få oversikt over oppgaver og forventninger knyttet til rollen som prosessleder, samt innsikt i egne styrker og utfordringer. Du skal definere individuelt læringsmål.

   Prosessledelse i praksis

   Lær om byggesteinene i gode workshops, praktiske erfaringer fra fremragende prosessledere og konkrete verktøy for ulike typer workshops. Du vil definere mål for en workshop og vite hvordan du planlegger den, gjennomfører og følger opp.

   Kommunikasjon og samhandling

   En Playmaker skaper gode prosesser for ulike typer mennesker ved å sørge for trygghet og fremdrift i gruppa, styre dynamikken og påvirke stemningen, selge inn budskapet sitt og forholde seg konstruktivt til utfordrende deltagere.

   Oppgave og individuell veiledning

   Etter modulen skal du planlegge og gjennomføre en konkret workshop eller et møte hvor planleggingsverktøyene og byggesteinene fra modul 1 benyttes.

   Du får individuell veiledning mellom modul 1 og 2 med en av våre erfarne kursholdere. 

   Etter gjennomført workshop skal en kort skriftlig refleksjon sendes inn til kurslederne. 

   MODUL 2: LEDE PROSESSER OVER TID

   Varighet 2 dager.

   Læringsutbytte
   På denne modulen utvider vi fokus. Vi tar for oss større prosessforløp i hele organisasjonen, rollen som endringsagent og fortsetter med den konkrete treningen på gjennomføring av workshops.

   Deg som prosessleder
   Du vil få verktøy som hjelper deg til å holde fokus og retning, håndtere motstand, stå i usikkerhet eller ubehagelige situasjoner.

   Prosessledelse i praksis
   Du vil lære å planlegge prosessforløp, fra de små detaljer til den store helheten. Slik skaper du reell utvikling i virksomheten. Du får pedagogiske verktøy for å motivere og engasjere deltagerne over tid.

   Kommunikasjon og samhandling
   En Playmaker sørger for å visualisere mål og fremdrift. Vi ser på ulike roller og det politiske spillet i en organisasjon, hvordan vi involverer og engasjerer nøkkelpersoner/ambassadører, samt hvordan flere prosessledere kan jobbe sammen.

   Oppgave og individuell veiledning
   Du skal planlegge en prosess basert på casen du tar med deg inn i kurset. Verktøyene fra modul 2 skal benyttes. Vi oppfordrer til at prosessplanen som utarbeides, deles med nærmeste leder for å sikre forankring i organisasjonen.

   Deltakerne får individuell veiledning mellom modul 2 og 3 med en av våre erfarne kursholdere.

   En kort refleksjon sendes til kurslederne etter at verktøyene er utprøvd.

   MODUL 3: ENDRING MED MENING

   Varighet 1 dag.

   Læringsutbytte
   På siste modul ser vi på strategier for å holde prosessene i gang, forankre endring og markere fremgang og suksess. Vi vil også arbeide med tema basert på deltagernes interesser og konkrete utfordringer.

   Deg som prosessleder
   Bli bevisst på å evaluere og hente ut læring fra prosessforløpet, kunne peke på løste problemer og oppnådde resultater på en hensiktsmessig måte og fremheve prosessens betydning for virksomheten. Prosessleders etiske ansvar.

   Prosessledelse i praksis
   Lær å identifisere fremskritt, realisere gevinster og kommunisere resultater fra prosessen. Få verktøy til å forankre læring og utvikling i organisasjonen, samt metoder for å ta tak i nye ideer og muligheter for å invitere videre prosessforløp.

   Kommunikasjon og samhandling
   En Playmaker opprettholder og forankrer endring gjennom positivt fokus på oppnådde mål og nye rutiner, med bevissthet om hva som driver oss tilbake til «gamle synder». Kommunikasjon på ulike nivå og tilpasset mottagers modning og motivasjon.

   Etter fullført kurs
   Læringsreisen rundt det å bli en dyktig prosessleder stopper ikke etter 3 moduler.

   Vi inviterer derfor alle deltagerne våre inn i Playmakerne sitt Alumni-nettverk. Her deles det artikler, linker og erfaringer. Vi inviterer også til nettverkskvelder og andre arrangementer.

   PÅMELDING TIL PLAYMAKER-PROSESSLEDELSE

   Sted: Otium Sanserom, Trondheim.

   Bindende påmelding.

   Kr 29.500,-

    

    MELD MEG PÅ

   Hva sier kursdeltagerne våre?

   “Playmakerne har hjulpet meg til å forstå viktigheten av å forankre prosessen på veien mot målet. For meg har målet alltid vært lett å se, men nå har jeg blitt flinkere til å fokusere på å få med meg resten av laget.”

   - Heine Skipenes, NTNU

    

   ”Gjennom Playmaker lærte jeg verktøy som gjør det enklere å visualisere prosesser. Det har blitt mer oversiktlig og dermed enklere å få med seg folk på veien mot målet.”

   - Anniken Aasen, Evry

    

   ”Jeg vil anbefale alle som har et ansvar for å lede grupper til å ta denne utdannelsen. På gruppenivå er det veldig nyttig å kunne beherske teknikkene og verktøyene vi lærer på Playmaker”

   - Haakon Skar, T:lab

    

   “Playmaker-utdannelsen har vært veldig nyttig for meg. Jeg har blitt mer bevisst på måten jeg kommuniserer med andre, og har blitt bedre til å lede prosesser.”

   - Solveig Moen, Domstoladministrasjonen

   ”Det finnes mange kurs der ute, men jeg kunne ikke valgt et bedre kurs! Playmaker gikk over alle mine forventninger i forhold til utbyttet man får.”

   “Playmaker utfordret meg til å tenke og reflektere over hvorfor jeg gjør som jeg gjør – noe som har gjort meg mer bevisst på meg selv og hvordan jeg fremstår for andre.”

   Våre flinke kursholdere

   Line Vaarum

   Gründer og partner Playmakerne AS

   Line er en dyktig og engasjerende formidler, nysgjerrig, fascinert av hvordan vi virker og påvirker hverandre, og spesielt opptatt av at folk skal lykkes når de møtes.

   E-post:
   line@playmakerne.no

   John Richard Hanssen

   Gründer og partner Playmakerne as

   John Richard brenner for formidling av kompetanse og utvikling av konsulenter og ledere.

   E-post:
   john.richard@playmakerne.no

   Anniken Solem

   Forsker Sintef og PHD stipendiat NTNU

   Anniken brenner for fasilitering og hva som kan oppnås gjennom involvering, både i møter og i arbeidshverdagen. I 2015 ga hun ut boka Fasilitering. 

   E-post:
   anniken.solem@ntnu.no

   Ida Brattbakk

   Rådviger BN Bank

   Ida er opptatt av å bygge gode relasjoner og motiveres av å jobbe sammen med andre om å løse utfordrende og komplekse caser.

   Er du interessert?

   Da kan du ringe Line Vaarum på mobil:
   916 26 198

   Eller benytte skjemaet under.
   Vi svarer deg så fort vi kan!

   Hva gjelder det?

   Inspirasjon

   La deg inspirere, få tips og les mer om hva andre har lært gjennom Playmakerutdanningen.

   Engasjerte ingeniører!

   Engasjerte ingeniører!

   Prosessledelse handler i stor grad om å ta ned risiko i prosjekter – eller rigge organisasjonen for å kunne øke verdiskapingen. Og, dette er et budskap som gikk hjem til et 30-talls ingeniører fra Tekna. Line Vaarum og John Richard Hanssen gjennomførte i september et...

   Hackathon, pitching, og det å få med seg folk

   Hackathon, pitching, og det å få med seg folk

   Hva er hackathon? Den første gangen jeg hørte noen fremføre en syngende pitch var for et par uker siden. Det var på en ledersamling for ATEA region nord. Jeg var engasjert til å lede en halvdags hackathon-workshop. Et hackathon er en type workshop der man i grupper...

   – Tryggere som prosessleder!

   – Tryggere som prosessleder!

   Vårens kull endringsagenter – eller Playmakere som vi kaller dem – fikk forrige uke sitt diplom for vel gjennomført Playmakerutdanning. De 12 deltakerne på Playmakerutdanningen har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og noen kommer fra hovedstaden for å...

   IMDi satser på prosessledelse

   IMDi satser på prosessledelse

   Noen av modellene/teknikkene vi berørte på den første modulen IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) satser på fagfeltet prosessledelse. Vi i Playmakerne vant i vår anbudet om å bistå her. I løpet av tre moduler og totalt 6 undervisningsdager med individuell...

   Engasjerte ingeniører!

   Engasjerte ingeniører!

   Prosessledelse handler i stor grad om å ta ned risiko i prosjekter – eller rigge organisasjonen for å kunne øke verdiskapingen. Og, dette er et budskap som gikk hjem til et 30-talls ingeniører fra Tekna. Line Vaarum og John Richard Hanssen gjennomførte i september et...