Masterclass

Oppfriskning og fordypning for deg som er Playmaker. To dager intensiv jobbing med de viktigste verktøyene fra Playmakerutdanningen.

Vi vet at mange av dere ønsker både repetisjon og mer trening for å kunne ta i bruk en større del av verktøyene dere lærte på Playmakerutdanningen. På Playmaker Masterclass repeterer vi modellene og bruker dem i praktiske oppgaver.

Det blir mye trening i mindre grupper, med veiledning, erfaringsutveksling og refleksjon underveis.

Kurset er også åpent for drevne prosessledere som ønsker økt kjennskap til Playmakermetodikken og nyttig påfyll til egen praksis.

NB! Den grundige innføringen i modeller og tankesett skjer i Playmakerutdanningen. På Playmaker Masterclass bruker vi ikke mye tid på å forklare modellene, kun rask repetisjon før vi begynner å jobbe med dem.

 

OBS! Bindende påmelding. Vi kjører kursene med minimum seks deltagere.

Dato

Settes opp etter forespørsel.

Sted

Otium Sanserom

Kursledere

Line Vaarum
Anniken Solem

Pris

11 500 kr

Dette vil du lære:

N

Planlegge workshop:

Byggesteiner i en workshop, teknikker, planleggingstrappa, kreativ problemløsning, romretning og Playmakermodellen.

N

Få med deg folk:

Isfjellet, følelser og prestasjoner, sosiale behov, integralt perspektiv på en organisasjon, stakeholderanalyse, den emosjonelle endringssyklusen, 4-romsmodellen og ulike samtalemåter. Påvirkning avhengig av perspektiv og preferanser. Hvordan forholde seg til krevende personer og situasjoner.

N

Planlegge en endringsprosess:

ADKAR, prosesslandskapet, prosessledelse og involvering.