Rett og slett en dyktig prosessleder!

Dagens virksomheter trenger medarbeidere som evner å lede workshops og styre prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Vi kaller dem Playmakere. En Playmaker er den som griper tak i nye ideer, planlegger og definerer utviklingsforløp og leder beslutningsprosesser. En playmaker benytter en praktisk og involverende metode for å løse komplekse utfordringer i organisasjoner og samfunn.

Prosesslederutdanningen passer for deg som driver eller ønsker å drive utviklings- og endringsforløp i egen organisasjon eller for andre oppdragsgivere.

 

I fotball er playmakeren den spilleren som kontrollerer flyten i det offensive spillet. Playmakeren er involvert i å skape et godt samspill som leder til mål.

Hvorfor?

Fordi vi kan ikke løse ting alene men vi trenger forenkling og struktur for å navigere sammen.

 

Hvordan

Utdannelsen består av tre moduler. I hver modul tar vi for oss nyttige arbeidsverktøy, kommunikasjon og samhandling, og deg som prosessleder.

Gjennom hele utdanningen bruker du en reel case fra din egen virksomhet, med individuell oppfølging fra kurslederne. Slik bygger du kompetanse som du har direkte bruk for i arbeidshverdagen.

 

 

 

Lagre