In-action bilde med 4 personer som deltar på en fasilitert workshop.

Når du vil ta tak i en utfordring sammen med kolleger eller andre, kan det være lurt å fasilitere en workshop med dem.

Stadig flere bedrifter ser nytten av workshops som ramme for felles idéskaping og problemløsning. Dette øker behovet for folk som kan planlegge og fasilitere workshops.

Interessert i å bli bedre på å fasilitere workshops? Sjekk ut Playmakerutdanningen >>

 

Hva er en workshop?

En workshop er en strukturert arbeidsmetodikk for å løse en oppgave i samarbeid med andre. Den kan være kort eller lang, enkel eller komplisert, ha få eller mange deltagere og kan inneholde en rekke ulike oppgaver og aktiviteter.

En god workshop skiller mellom ulike faser, f.eks. idégenerering og prioritering, slik at samtlige deltagere har samme fokus til samme tid. Workshopen må også ha en klar retning og trygge rammer.

For at deltagerne i en workshop skal kunne konsentrere seg om å delta i aktivitetene og løse oppgavene, er det viktig å ha en fasilitator som sørger for en god flyt, involverer, utfordrer, trygger, holder oversikten og sikrer fremdriften.

 

Hvordan blir jeg god på å fasilitere workshops?

Det krever en viss kompetanse for å fasilitere workshops og oppnå gode resultater. Du må vite litt om hvordan vi påvirker hverandre,behov, tanker og følelser, hvordan vi skaper ideer, henter inn flere perspektiv, løser problemer og kommuniserer på ulike måter. Til syvende og sist handler det om å få med seg folk gjennom å involvere, motivere, engasjere og vise gjennomføringsevne.

Samtidig finnes det en rekke verktøy og metoder som vi vet fungerer og er nyttige å kunne. Det kan handle om å definere oppgaven, sette mål, skape trygge rammer, inspirere, utfordre, trigge kreativitet, visualisere komplekse oppgaver eller å skille mellom å åpne opp for nye ideer og å lukke og sikre fremdrift gjennom å vurdere og velge.

Folk som diskuterer i en pågående workshop. Bilde.

 

 

 

 

 

Lær å fasilitere workshops med Playmakerutdanningen

Hvis du vil bli bedre på å fasilitere workshops og gjennomføre større utviklings- og endringsprosesser, kan Playmakernes prosesslederutdanning være midt i blinken for deg.

Her lærer du både metodikk og tankesett – og fremfor alt får du mulighet til å prøve ut teorien i praksis sammen med andre, veiledet av dyktige prosessledere. Det er stor  forskjell på å lese eller høre om et godt verktøy og å bruke det selv. Når metodikken viser seg å være mer komplisert i praksis enn i teorien, er det godt å få trene litt i trygge rammer, og det er fint å ta med seg noen gode mestringsopplevelser ut i «den store verden».

 Les mer om Playmakernes prosesslederutdanning >>

Vil du melde deg på nyhetsbrevet vårt?

Vil du melde deg på nyhetsbrevet vårt?

 

Vi sender ut e-poster om nye kurs og andre større nyheter med ujevne mellomrom.

Vi lover at vi verken kommer til å fylle opp innboksen din, eller dele informasjonen din med tredjeparter.

Tusen takk! Du vil nå motta vårt neste nyhetsbrev.