Synes du det er krevende å få til et godt samarbeid på tvers av team og avdelinger? Er det vanskelig å samkjøre ulike folk med ulik kompetanse? Da har vi noen tips til deg!

Det kan være mange årsaker til at tverrfaglig samarbeid er krevende. Kommunikasjon, rutiner, mål og prioriteringer er faktorer som spiller inn. Ofte handler det også om at man har ulike vaner og forventninger til hvordan samarbeid i møter og prosjekter skal foregå. Hvis alle kjører sitt eget løp uten åpenhet for andres perspektiver, kan samarbeidet fort bli ineffektivt, og vil ikke fungere optimalt.

Felles forståelse, fremdrift og gode beslutninger

Så, hvordan kan vi løse dette? I Playmakerne er vi opptatt av å spre kunnskap om hvordan møter, workshops og lengre prosesser kan struktureres. Vi ønsker å få frem ulike perspektiver og ikke minst skape felles forståelse, fremdrift og gode beslutninger på tvers av avdelinger, team og ulik kompetanse. Her vil vi gi deg et par verktøy som kan hjelpe dere på veien.

Vil du vite mer om prosessledelse og hvordan vi jobber? Les mer og meld deg på kurs her.

Begynn i riktig ende med Planleggingstrappa

En effektiv og hensiktsmessig måte å starte et tverrfaglig samarbeid på er å “gå opp trappa” sammen. Som modellen sier; det er lett å bli ivrig og begynne i feil ende når man skal i gang med et prosjekt. En felles forståelse av hvorfor er en god grunnmur å bygge videre på.

Vi er generelt glade i å stille spørsmål, for å forstå hva som ligger bak handlinger og holdninger, utforske ulike perspektiv og muligheter. Det er mye å lære på det å være nysgjerrig.

Visualiser veien videre

Det vil også være hensiktsmessig med en felles visualisering av veien mot målet. Vi benytter oss ofte av modellen Prosesslandskapet. Tegn den planlagte prosessen sammen, med mål og milepæler, og heng gjerne tegningen på en vegg. Huk av, legg til, eller kommenter underveis og la det være et felles og levende dokument. En tegning av prosesslandskapet inkluderer og engasjerer faktisk best hvis den ser litt uferdig ut – da signaliserer den at det er rom for flere innspill.

God møteledelse er avgjørende

Det å planlegge og lede møter må faktisk læres, det er ikke noe vi blir født med. Dessverre lærer de fleste møteledelse kun gjennom å kopiere mer eller mindre kompetente møteledere de blir utsatt for. Slik utvikles gjerne egne møtekulturer innad i virksomheter og avdelinger som fungerer bedre internt enn på tvers. Playmakerne tar møter og møteforberedelser på alvor. Møter skal ha en hensikt og en struktur som ivaretar deltagernes innspill, fremdrift og beslutninger.

Les våre ti tips for bedre engasjement og flyt i digitale møter.

Bli en bedre prosessleder

Godt samarbeid på tvers av team, avdelinger og ulik kompetanse skjer ikke av seg selv. En kompetent prosessleder vil strukturere og lede samarbeidet slik at alle kan bidra på gode måter.

Vi opplever at stadig flere virksomheter trenger en eller flere Playmakere – dyktige prosessledere som er gode på å lede workshops, møter og utviklingsprosesser – for å nå sine mål om tverrfaglig samarbeid.

Er du nysgjerrig på prosessledelse? Les mer og meld deg på våre kurs i Oslo eller Trondheim.

Om Playmakerne

Playmakerne startet i 2013 som et samarbeid mellom fire erfarne undervisere og prosessledere. Vi har alle brakt vår unike kompetanse inn i Playmakerutdanningen, og vi brenner for god prosessledelse!

Playmakerutdanningen er unik i Norge med sitt gjennomarbeidede konsept hvor teori og metode er basert på forskning og fargelagt med praktisk erfaring. Vi vil inspirere deg til å skape gode prosesser, resultater og sikre involvering og engasjement.

Vil du melde deg på nyhetsbrevet vårt?

Vil du melde deg på nyhetsbrevet vårt?

 

Vi sender ut e-poster om nye kurs og andre større nyheter med ujevne mellomrom.

Vi lover at vi verken kommer til å fylle opp innboksen din, eller dele informasjonen din med tredjeparter.

Tusen takk! Du vil nå motta vårt neste nyhetsbrev.