Norske kommuner står overfor store utfordringer i årene som kommer, både på sektornivå og helt ned på avdelingsnivå. Vi har demografiske utfordringer, som gjør at det blir flere eldre som skal motta tjenester og færre i arbeidsdyktig alder som kan være med på å levere tjenestene. Videre, så stilles det store krav til faglighet og kvalitet i tjenestene – uten at budsjettene følger med.

For å utvikle kommuner, enten det er knyttet til digital transformasjon eller det å utnytte knappe ressurser best mulig, trenger vi å legge til rette for god samskaping mellom både kommunalt ansatte og opp mot innbyggere og næringsliv. Ledere og andre nøkkelpersoner må bygge ferdigheter og kompetanser for samskaping og involvering.

Playmakerutdannelsen gir ledere i kommunal sektor praktiske ferdigheter i det å planlegge, gjennomføre og realisere gode utviklingsprosesser. Utdannelsen er godkjent for OU-midler fra KS. Dette betyr at ledere i kommunal sektor kan få dekket deler av deltakeravgiften (se KS sine sider for gjeldende regelverk og prosedyrer – hvor du også ser hvordan du sender inn søknad om finansiering).

Det er et begrenset antall kurs som settes opp med få deltakere hver gang.

Les mer og meld deg på her: Playmakerutdanningen

 

Vil du melde deg på nyhetsbrevet vårt?

Vil du melde deg på nyhetsbrevet vårt?

 

Vi sender ut e-poster om nye kurs og andre større nyheter med ujevne mellomrom.

Vi lover at vi verken kommer til å fylle opp innboksen din, eller dele informasjonen din med tredjeparter.

Tusen takk! Du vil nå motta vårt neste nyhetsbrev.