Prosessledelse-modeller

Noen av modellene/teknikkene vi berørte på den første modulen

IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) satser på fagfeltet prosessledelse. Vi i Playmakerne vant i vår anbudet om å bistå her. I løpet av tre moduler og totalt 6 undervisningsdager med individuell veiledning, får deltakerne påfyll av Playmakerkompetanser. De lærer å gjennomføre workshops/møter, planlegge prosesser over tid og ta ut gevinster. Vi har nylig gjennomført modul 1 – og skal snart gjennomføre modul 2.

God prosessledelse er et viktig bidrag for at IMDi kan løse flere av sine oppgaver. De jobber tett med mange ulike aktører og kulturer, og mange av deres oppgaver er komplekse og sammensatte.

Det å styrke sin kompetanse på prosessledelse gjør at ansatte blir trenet på å se og håndtere kompleksitet, drive prosesser som samskaper virkelighetsforståelser og skape et klima for samarbeid og koordinering.

IMDi overfører fra og med neste år også en rekke oppgaver til Fylkeskommunene, slik at de er også selv inne i en større endringsprosess utover vinteren.

Vi synes det er svært givende å få lov til å bidra til et mer inkluderende og mangfoldig Norge ved å levere prosesslederkurs. Vi takker for muligheten!

Vil du melde deg på nyhetsbrevet vårt?

Vil du melde deg på nyhetsbrevet vårt?

 

Vi sender ut e-poster om nye kurs og andre større nyheter med ujevne mellomrom.

Vi lover at vi verken kommer til å fylle opp innboksen din, eller dele informasjonen din med tredjeparter.

Tusen takk! Du vil nå motta vårt neste nyhetsbrev.