Prosessledelse handler i stor grad om å ta ned risiko i prosjekter – eller rigge organisasjonen for å kunne øke verdiskapingen. Og, dette er et budskap som gikk hjem til et 30-talls ingeniører fra Tekna.

Line Vaarum og John Richard Hanssen gjennomførte i september et introduksjonskurs for Tekna i prosessledelse. Her fikk ingeniørene smakebiter på hvordan de kan planlegge gode workshop og legge til rette for engasjement og involvering.

Tilbakemeldingene vi fikk var at dette kan bidra til å sette fart på prosjektene, redusere omkamper og finne gode løsninger.

Oppsummert: Prosesslederkompetanse er altså en kompetanse alle ingeniører og dyktige prosjektledere har behov for!

Ta kontakt med oss om du og din bedrift er interessert i det samme.