– Gjennom Playmakerutdanningen har våre ansatte fått større gjennomføringsevne og handler mer i samspill og i tråd med våre strategiske mål, fortalte Torill Naavik, kontorsjef ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (NTNU). Hun trakk sammenheng mellom at halve institutt-staben har gått Playmaker, og at eks antallet forskningssøknader har økt. – Vi får rett og slett til mer, forteller Naavik.

På åpent seminar i regi av Playmaker fortalte Naavik om sine erfaringer med å sende ansatte på Playmaker-kurs. Også teknologibedriften Kantega formidlet stor tilfredshet med at deres ansatte høynet sin samhandlingskompetanse.

– Playmaker-kompetanse gir våre kunder større verdi ved at vi tør å ikke gripe første og beste løsning, fortalte Camilla Wadseth, leder av Kantegas Trondheimskontor. – Våre kunder har stadig mer komplekse utfordringer, der svaret ofte ligger i tåka når man starter. Playmakere tør å lede selv når tåka er tjukk, fortalte Wadseth.

 

Om lag 15 personer, fra både privat og offentlig, hadde tatt turen i november for å høre hvordan samhandlingskompetanse blant ansatte gjør det lettere å mestre endring og omstilling.

 

– Vi ser økende behov for Playmaker-kompetanse også i Trøndelag, når arbeidsprosesser stadig skal skje kjappere, involvere flere og kreve mer spesialisert kompetanse, fortalte John Richard Hanssen, som er en av de fire eierne av Playmakerne. Han fokuserte i sitt innlegg på nytteverdien av Playmaker og trakk fram eksempler fra bla. digitalisering, arbeidsmiljøutvikling og forskningsstrategiprosesser.

Playmaker er et fellesinitiativ fra endringsbedriftene Abilator, Østlyng & Bjerke, Otium Sanserom samt Veronica Skjetlein. Playmaker retter seg mot ansatte i omstillingsarbeid. Både grunnkurs og videregående-kurs arrangeres hvert halvår, neste grunnkurs har oppstart 17. januar 2018.

Ønsker du motta nyheter om neste arrangement, send påmelding til post@playmakerne.no