Playmaker illustrasjon

Bruke kreative teknikker på kolleger

Et spørsmål vi ofte får av deltagerne i Playmakerutdanningen, er:

Kreative teknikker som bildekort fungerer utmerket i denne gruppa, men hvordan kan jeg bruke disse på mine konservative ingeniør-, økonom-, akademikerkolleger?

Vårt råd er “Just do it!”. Det er ikke nødvendig å forklare så mye så lenge du er tydelig på hva de skal gjøre. Husk – dine kolleger skal bare delta i en kreativ prosess, de trenger ikke å lære alt det du som prosessleder trenger å vite om kreative teknikker.

Anni sine erfaringer

Anni Bjerkhagen, seniorkonsulent på NTNU, brukte bildekort i et møte på jobb. Vi har fått lov til å dele en mail med hennes erfaringer:

“Hei, Line

Tenkte jeg bare skulle oppdatere deg på bildekortøvelsen jeg gjennomførte med programrådet i dag. Jeg var jo litt spent på mottakelsen det skulle få fra innbarka akademikere, men det var ingen grunn til bekymring. Jeg opplevde at de satte pris på å starte møtet på en annerledes måte, og det ble mange gode diskusjoner ut fra bildekortene.”

“På lukkerunden fikk vi ord som: inspirerende, motiverende, artig, fint og annerledes. Det var også flere som sa at det hadde vært et veldig godt møte, og som trakk fram den positive starten. Så dette må sies å ha vært en suksess! Det som jeg bet meg merke i var at flere av deltakerne ble mer visuelle i språket sitt i den formelle delen av møtet etterpå.”

“Nå skal vi kjøre noe tilsvarende på neste administrasjonsmøte. Supert verktøy!”

Med vennlig hilsen,
Anni Bjerkhagen