Godt i gang med Playmakerutdanningen dukker gjerne dette spørsmålet opp:

Kreative teknikker som bildekort fungerer utmerket i denne gruppa, men hvordan kan jeg bruke disse på mine konservative ingeniør-, økonom-, akademikerkolleger?

Vårt råd er “Just do it!”. Det er ikke nødvendig å forklare så mye så lenge du er tydelig på hva de skal gjøre. Husk – dine kolleger skal bare delta i en kreativ prosess, de trenger ikke å lære alt det du som prosessleder trenger å vite om kreative teknikker.

Vi har fått lov til å dele en mail fra Anni Bjerkhagen etter at hun for første gang benyttet bildekort i et møte på jobb:

Playmaker illustrasjon

Hei, Line

Tenkte jeg bare skulle oppdatere deg på bildekortøvelsen jeg gjennomførte med programrådet i dag. Jeg var jo litt spent på mottakelsen det skulle få fra innbarka akademikere, men det var ingen grunn til bekymring. Jeg opplevde at de satte pris på å starte møtet på en annerledes måte, og det ble mange gode diskusjoner ut fra bildekortene. Det ble ikke tid til plenumsdiskusjon, men ga dem beskjed om at jeg skal sette sammen innspillene deres og sende ut til dem i løpet av dagen. Vi skal også ta noen av innspillene å bruke direkte inn i et svar til rektor på hvilke behov vårt program skal dekke frem mot 2020.

På lukkerunden fikk vi ord som: inspirerende, motiverende, artig, fint og annerledes. Det var også flere som sa at det hadde vært et veldig godt møte, og som trakk fram den positive starten. Så dette må sies å ha vært en suksess! Det som jeg bet meg merke i var at flere av deltakerne ble mer visuelle i språket sitt i den formelle delen av møtet etterpå.

Torill var med og syntes også at det fungerte bra, så nå skal vi kjøre noe tilsvarende på neste administrasjonsmøte. Supert verktøy! J

Med vennlig hilsen,

Anni

 

Anni Bjerkhagen

Seniorkonsulent, master og EVU

Institutt for nevromedisin

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)