Gjesteblogg: Tone Jakobsen i Kunnskapsparken Helgeland

Åpningssang av Ida Maria – Quite Nice People

åpningssang

Kompetanse regnes som en av de viktigste innsatsfaktorene for økonomisk vekst, men kompetanse kommer ikke av seg selv.

Kunnskapsparken Helgeland skal bidra til vekst og nyskaping på Helgeland ved å være pådrivere for kompetanse, forskning og utvikling i denne regionen. I år har vi hatt over 5000 personer på ulike arrangement.

Mange med meg gjennomfører møter og prosjekter med lang erfaring og rutine. Men jeg ser at det ikke alltid blir så bra som jeg ønsker – og det er ikke alltid så veldig artig heller.

Jeg ble derfor svært glad da jeg så at det finnes Playmakerutdanning!

Konferansen «service i sentrum» var mitt case på Playmakerutdanningen i 2015, og jeg tok i bruk kreative teknikker i planleggingsfasen, gjorde nye grep underveis i konferansen og evalueringen forteller at 98 % av de vel 200 deltakerne vil komme tilbake neste år! Alle kan lære seg å planlegge gode prosessforløp og skape reell utvikling i virksomheten. Pedagogiske prinsipper og motivasjonsøvelser passer for ansatte i alle bransjer – og alle kan lære noe nytt, hvis de tør!

Bli en Playmaker du også!

 hovde

Her er et bilde av Christoffer Hovde som var en av innlederne på konferansen. Programmet, resultater fra dialogkafeen vi hadde midtveis, finner dere her

Lagre

Lagre