/ / Bli prosesslederen som tegner

Bli prosesslederen som tegner

Med: Ingen kommentarer

Se for deg at du er innkalt til et møte, som er et ledd i en større endringsprosess. Møtet har løpt av sporet. Det som er avtalt blir ikke gjort. Folk snakker forbi hverandre og sitter utålmodig på stolene. Du kjenner deg sikkert igjen.

Forestill deg nå at du reiser deg opp og stiller deg foran flipoverstativet. Du tar toppen av tusjen og begynner å tegne samtalen som finner sted. Du lytter … og samler trådene før du sorterer og kategoriserer. En blå kasse for det ene, og en rød kasse for noe annet. En sirkel rundt hovedpunktene, et ikon som symbol for prosessen og en gruppe mennesker for å illustrere de forskjellige aktørene.

Det går ikke mange minutter før din tegning fungerer som et felles referansepunkt som de andre møtedeltakerne navigerer etter.

“Jo, det var det i den blå boksen jeg mente”. “Akkurat, nå forstår jeg hvor du vil hen”. “Ja, det gir mening, men skal vi ikke bare streke ut den kassen?”. “Nå kan jeg se hvordan det henger sammen”.

Visualisering virker

grafisk-facilitering-2Det skjer helt enkelt noe når vi bruker visualiseringer. La meg forklare. Enkle ikoner i kombinasjon med ord og setninger skaper en større forståelse. Det er det bruk for når mange deltakere i fellesskap skal arbeide med komplekse problemstillinger. Den amerikanske forskeren i språk- og informasjonsvitenskap, Robert E. Horn, har kalt denne kombinasjonen for vårt nye globale språk. Et språk som fungerer på tvers av både organisasjoner, kulturer og landegrenser. Det er kombinasjonen som er det helt spesielle. Det er det som er kjernen i grafisk fasilitering. Å fasilitere ved hjelp av ord, setninger og bilder. Designe og fasilitere prosesser hvor håndtegninger er et naturlig og effektivt verktøy. Slik at vi på den måte kan jobbe bedre sammen. Skape eierskap og engasjement blant deltakerne, og fokus og fremdrift i prosessen.

 

 

 

Du kan også lære å tegne

“Jamen, jeg kan ikke tegne”, tenker du kanskje? Faktum er at alle kan tegne. Vi har bare glemt hvordan vi gjør det og derfor overlatt håndtegninger til de som har talent for det. Men alle har sin unike strek. Bare se på hvordan barn tegner – umiddelbart og naturlig. Vi er faktisk ikke særlig gamle før vi kan fortelle ganske avanserte fortellinger ved hjelp av tegninger. Det samme kan vi også gjøre som voksne, i arbeidssammenheng.

Over 60 % av oss er primært visuelle. Og vi er sultne på bilder. Vi får for lite av dem. Vi er understimulerte på visuelle fremstillinger. Det du grafisk-facilitering-1vil oppleve er derfor at dine tegninger av strekmenn og kruseduller er kjærkomne elementer i alle bransjer. Det er ikke tegningen som produkt, som er viktig. Det er tegningen som verktøy. Hvordan det ser ut er ubetydelig. Kan du forestille deg hva det vil bety for deg som prosessleder? Å tegne lett og uanstrengt i møter? Det kan du lære. I løpet av tre timer vil du få en introduksjon til grafisk fasilitering. Du vil lære hva det er og hvordan det brukes. Du vil bygge opp ditt eget relevante ikonbibliotek slik at du alltid har ikoner ved hånden. Og det viktigste vi jobber med er ditt tegnemot. Ditt mot til å stille deg opp og tegne mens det hele skjer.