Om oss

Playmaker startet i 2013 som et samarbeid mellom fire erfarne undervisere og prosessledere. Vi har alle brakt vår unike kompetanse inn i Playmakerutdanningen, og vi brenner for god prosessledelse!

Playmakerutdanningen er unik i Norge med sitt gjennomarbeidede konsept hvor teori og metode er basert på forskning og fargelagt med praktisk erfaring.

Vi vil inspirere deg til å skape gode prosesser,  resultater og sikre involvering og engasjement.

Utdannelsen videreutvikles kontinuerlig i samarbeid mellom kursholderne og deltagerne. 

Møt våre kursholdere

Line Vaarum

Gründer og partner Playmakerne AS

Erfaren prosessleder, kurs- og foredragsholder. Gründer og daglig leder for kurs- og møtestedet Otium Sanserom (etablert 2005). Bachelor i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høyskole og Bachelor i internasjonal markedsføring fra Tyskland.

Yrkeserfaring fra Tyskland og Norge innen forretningsutvikling, ledelse, markedsføring, internasjonal handel og produktutvikling (teknologi, tjenester og produkter).

Line er en dyktig og engasjerende formidler, nysgjerrig, fascinert av hvordan vi virker og påvirker hverandre, og spesielt opptatt av at folk skal lykkes når de møtes.

E-post: line@playmakerne.no

John Richard Hanssen

Gründer og partner Playmakerne as

Startet i Danske Bank i 2001, hvor han arbeidet med prosess- og endringsledelse, senere EVRY og Capgemini. Lang erfaring fra IT-utviklingsprosjekt og forretningsutvikling.

Erfaren konsulent, som ansatt i Danske Bank sin kompetanseorganisasjon, ansatt i ulike konsulentselskap og selvstendig konsulent siden 2012 i Abilator AS.

Han brenner for formidling av kompetanse og utvikling av konsulenter og ledere.
I tillegg til å drive eget selskap har han også vært med på å etablere et skandinavisk senter for lederutvikling.

E-post: john.richard@playmakerne.no

Ida Brattbakk

HR LEDER

Energisk og engasjert dame med rådgivning som vitenskap. Fasiliterer prosesser og veileder, har undervist på Playmakerutdanningen siden 2018.

Ida har en master i Rådgivningsvitenskap med fordypning i tverrfaglige team og personlighetstyper (NEO PI-R). Utdannet prosessleder via Playmakerne.

Har mange års erfaring fra fasilitering og veiledning på individ- og gruppenivå, hvor målet er å oppnå utvikling hos den enkelte og i teamet som helhet.

Er opptatt av å bygge gode relasjoner og motiveres av å jobbe sammen med andre om å løse utfordrende problemstillinger og komplekse caser. Trigges av å få lov til å tenke kreativt og å skape nye løsninger som kan endre etablerte sannheter.

Urd Schetne

Interiørarkitekt MNIL, teamleder for interiør og arbeidsplassutvikling, Gottlieb Paludan Architects

Urd har høy kompetanse og lang erfaring med workshops og prosesser, blant annet 6 år i NTNU sitt idelaboratorium og studiet Skapende Yrkesutøvelse ved NTNU. Hun har ledet mange kurs i produktutvikling og holdt mange kursmoduler innenfor kreativitet.

Hun er i dag teamleder ved Gottlieb Paludan Architects i Trondheim hvor hun jobber i et tverrfaglig team med arkitekter og samfunnsviter med henholdsvis utvikling av bygg og brukerprosessene frem mot dette. Hennes mantra er med rommet som verktøy for strategisk og fysisk virksomhetsutvikling. I dette arbeidet blir både prosesskompetansen, fokus på ny praksis og hvordan oppnå endring frem mot denne viktig.

Foto: Monica Strømdahl

MatHilde blichfeldt mjønes

Gründer, fasilitator og prosesskonsulent

Mathilde har sin bakgrunn fra offentlig forvaltning som tidligere ansatt i Riksrevisjonen. Hun har siden 2015 jobbet som fasilitator og underviser i Kybri. Hun er medarrangør av inkluderingsdagene, assosiert partner i SoCentral og partner i Pådriv Hovinbyen.

Mathilde har de siste årene hatt ansvar for å planlegge og gjennomføre en rekke fysiske og digitale workshops/møteplasser/kurs – med overordnet mål om å bidra til bærekraftig samfunnsinnovasjon på tvers av sektorer. 

VIL DU VITE MER OM vår prosesslederutdanning?

Bli en god møteleder, kjør gode workshops, løs komplekse problemer og få med deg folk. 

Vil du melde deg på nyhetsbrevet vårt?

Vil du melde deg på nyhetsbrevet vårt?

 

Vi sender ut e-poster om nye kurs og andre større nyheter med ujevne mellomrom.

Vi lover at vi verken kommer til å fylle opp innboksen din, eller dele informasjonen din med tredjeparter.

Tusen takk! Du vil nå motta vårt neste nyhetsbrev.