om oss

Utdannelsen leveres av et spennende team av erfarne undervisere og prosessledere.

Playmaker startet i 2013 som et samarbeid mellom fire erfarne undervisere og prosessledere som hver har brakt sin unike kompetanse inn i prosesslederutdannelsen – for å gi deg en god og bred kunnskapsplattform, vise deg ulike måter å opptre som Playmaker på og inspirere deg til å skape gode prosesser i egen virksomhet. Utdannelsen videreutvikles i dynamisk samarbeid mellom kursholdere og deltagere.

Line Vaarum

Gründer og partner Playmakerne AS

Erfaren prosessleder, kurs- og foredragsholder. Gründer og daglig leder for kurs- og møtestedet Otium Sanserom (etablert 2005). Bachelor i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høyskole og Bachelor i internasjonal markedsføring fra Tyskland.

Yrkeserfaring fra Tyskland og Norge innen forretningsutvikling, ledelse, markedsføring, internasjonal handel og produktutvikling (teknologi, tjenester og produkter).

Line er en dyktig og engasjerende formidler, nysgjerrig, fascinert av hvordan vi virker og påvirker hverandre, og spesielt opptatt av at folk skal lykkes når de møtes.

E-post: line@playmakerne.no

John Richard Hanssen

Gründer og partner Playmakerne as

Startet i Danske Bank i 2001, hvor han arbeidet med prosess- og endringsledelse, senere EVRY og Capgemini. Lang erfaring fra IT-utviklingsprosjekt og forretningsutvikling.

Erfaren konsulent, som ansatt i Danske Bank sin kompetanseorganisasjon, ansatt i ulike konsulentselskap og selvstendig konsulent siden 2012 i Abilator AS.

Han brenner for formidling av kompetanse og utvikling av konsulenter og ledere.
I tillegg til å drive eget selskap har han også vært med på å etablere et skandinavisk senter for lederutvikling.

E-post: john.richard@playmakerne.no

Anniken Solem

Forsker SINTEF og PhD stipendiat NTNU

Har lenge brukt fasilitering og prosessledelse i forskningsprosjekter og ulike virksomheter, ga ut boka Fasilitering i 2015 og har undervist i fasilitering både på NTNU og i næringslivet.

Hovedfag i sosiologi fra NTNU med spesialisering i arbeids- og organisasjonssosiologi. Ansatt som forsker ved SINTEF Digital og i gang med å skrive doktoravhandling ved NTNU.

Anniken brenner for fasilitering og hva som kan oppnås gjennom involvering, både i møter og i arbeidshverdagen. Anniken er særlig opptatt av hvordan variasjon og nytenkning er viktig for å skape energi og fremdrift.

E-post: anniken.solem@ntnu.no

Ida Brattbakk

Rådgiver Østlyng & Bjerke AS

Energisk og engasjert dame med rådgivning som vitenskap. Fasiliterer prosesser og veileder, har undervist på Playmakerutdanningen siden 2018.

Ida har en master i Rådgivningsvitenskap med fordypning i tverrfaglige team og personlighetstyper (NEO PI-R). Utdannet prosessleder via Playmakerne.

Har mange års erfaring fra fasilitering og veiledning på individ- og gruppenivå, hvor målet er å oppnå utvikling hos den enkelte og i teamet som helhet.

Er opptatt av å bygge gode relasjoner og motiveres av å jobbe sammen med andre om å løse utfordrende problemstillinger og komplekse caser. Trigges av å få lov til å tenke kreativt og å skape nye løsninger som kan endre etablerte sannheter.

E-post: ida@ostlyngbjerke.no

KURSLOKALE

Otium Sanserom
Kongens gate 85
7012 Trondheim

FØLG OSS