Velkommen til prosesslederkurs - Ålesund kommune

På denne siden finner du informasjon som vil være nyttig for deg imens du gjennomfører prosesslederkurset i regi av Playmakerne og BDO. Du vil finne informasjon om læringsplattform, forelesere og annen nyttig informasjon.

Vi gleder oss til samarbeidet fremover!

Alt kursmaterialet samlet ett sted

Det som lages av maler og presentasjoner legges et sted samlet på Google Drive. Materialet skal være tilgjengelig via direktelink uten passord. Om du ikke får tak i materialet, vennligst ta kontakt med en av kurslederne.

Link til materialet

OPPSTART
9. JUNI

Oversikt
datoer

FORBEREDELSE
SAMLING 1

casearbeid
i grupper

Agenda
samling 1

etterarbeid SAMLING 1

etterarbeid SAMLING 1

ETTERARBEID
samling 2

Oppdatering 19.10.2020: Det har blitt lagt ut feil dato for andre gruppeveiledning. Dato som opprinnelig ble publisert var 12. og 13. november, men det er da refleksjonsseminarene er satt opp. Korrekt dato for gruppeveiledninger er 29. og 30. oktober. Merk at for de som skal ha gruppeveiledning med John Richard den 29. oktober må ny dato avtales pga dødsfall i familien og bisettelse.

Arbeid mellom modul 2 og 3

Her har vi samlet videoer du kan se i ro og mak. Før refleksjonsseminaret ber vi deg se videoene «Endring», «Lukking» og «Hva nå».

Videoene som handler om hvordan bli klokere på deg selg og utviklende organisasjoner er valgfri (men anbefalt), og bygger på arbeidet til Kegan og Lahey (se også artikkel).

 

 

Datoer for playmakerutdanningen

Playmakerutdanningen består av både fysiske samlinger, hjemmearbeid og digitale samlinger. Datoer som er satt av er:

 • 9. juni: Digital oppstart av Playmakerkurset
 • 10.-11. september: Gjennomføring av samling 1 (fysisk)
 • 23.-24. september: Gruppeveiledning (8 grupper fordelt på 4 tidspunkt – gjennomføres digitalt)
 • 2. oktober, kl. 10:00 – 11:30: Refleksjonssamling 1 (alternativ A – velg ett) (digitalt)
 • 7. oktober, kl. 10:00 – 11:30: Refleksjonssamling 1 (alternativ B – velg ett) digitalt) MERK NYTT TIDSPUNKT!
 • 20. oktober: Gjennomføring av samling 2 (fysisk)
 • 29.-30. oktober: Gruppeveiledning (8 grupper fordelt på 4 tidspunkt – gjennomføres digitalt)
 • 12. november, kl. 14:00 – 15:30: Refleksjonssamling 1 (alternativ A – velg ett) (digitalt)
 • 13. november, kl. 10:00 – 11:30: Refleksjonssamling 1 (alternativ B – velg ett) digitalt)
 • 24. november: Gjennomføring av samling 3 (fysisk)

I tillegg til datoene overfor må du sette av noe tid til å arbeide med case i grupper, samt se noen korte videor og artikler.

 

Eldre innlegg

Samling 2: 20. OKTOBER

 Vi gleder oss veldig til den andre fysiske samlingen med dere. Den vil være på Thon Hotel Prinsen i Trondheim.

Tidspunkt vil være fra 09:00 – 16:00.

En agenda for samlingen finner du her: Agenda – samling 2 (med forbehold for justeringer underveis).

Lunsj er bestilt til kl. 11:30.

Vel møtt!

LINK TIL GRUPPEOPPGAVE – SAMLING 2

 

Oppstart 9. juni 2020

Vi i Playmakerne gleder oss til å komme igang med prosesslederkurs sammen med dere i NAV Arbeidslivssenter. På denne siden vil vi løpende samle relevant informasjon til dere, slik at dere lett kan ha et oversikt over hva som vi skal gjøre – og hvordan dere best kan forberede dere til samlinger og følge opp oppgaver i etterkant.

I dag, 9. juni, hadde vi en virtuell oppstart. Presentasjonen fra den samlingen finner dere til høyre på denne siden. Det som vil skje fremover er at:

Om dere har mulighet kan dere også delta på kurset «Bli helt rå på digitale møter«. Her har vi satt opp to kursdager, og gjort noen plasser tilgjengelig for dere kostnadsfritt (bruk koden «navarbeidslivssenter» for å få tilgang til disse billettene).

Hvis dere lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt med enten Line eller John Richard.

 

Forarbeid til modul 1

Så er sommeren over – og vi nærmer oss første samling i prosesslederkurset. Vi som er kursledere gleder oss til å møte dere – og bli enda bedre kjent. Samlingen gjennomføres 10.-11. september, og i forkant av samlingen skal dere gjøre følgende:

 1. Les artikkelen «From Hero to Host» av Margareth Wheatley (du finner artikkelen her)
 2. Se videoen «Hvordan store ledere inspirerer til handling» av Simon Sinek (delt på denne siden)

Dere vil også bli delt inn i grupper, og hver gruppe skal finne en case som dere skal arbeide med via Playmakerutdanningen. Mer informasjon om dette vil dere få direkte fra Torill Rebbestad.

Om dere har noen spørsmål, bare ta kontakt med enten Line eller John Richard.

Samling 1: 10.-11. september

Vi gleder oss veldig til den første fysiske samlingen med dere. Den vil være på Clarion Hotel i Trondheim.

Tidspunkt begge dager vil være fra 09:00 – 16:00 (med mulighet for veiledning etter første dag på casenene kl. 16:00 – 17:00).

En agenda for samlingen finner du her: Agenda – samling 1 (med forbehold for justeringer underveis).

Lunsj dag 1 er bestilt til kl. 11:30 og lunsj på dag 2 er bestilt til kl. 13:00 (og ja – du vil få litt mat/snacks før da også).

Vel møtt!

Case og gruppearbeid

God læring oppstår først når teori blir omsatt til praktisk kunnskap – når vi lærer oss å ta i bruk teori og metodikk i egen arbeidshverdag. Derfor er det en meget viktig del av kursforløpet å arbeide med en case fra egen virksomhet, hvor dere får praktisk erfaring. Dette kan være krevende, hvor en selv må lete etter svar og finne løsninger. Men, ikke minst kan dette være morsomt og gi en opplevelse av at kurset gir verdi fra start av. Gode læringsopplevelser må være knyttet til det arbeidet vi skal gjøre.

På Playmakerutdanningen via NAV Arbeidslivssenter skal dere arbeide i grupper, og gruppeoversikten finner du her: Gruppeinndeling – NAV Arbeidslivssenter. For å komme i gang med casearbeidet skal dere:

 1. Før samling 1 skal dere hver især lese beskrivelsen av hva en case kan være – og reflektere over hvilket case fra min arbeidshverdag kan være relevant å ta med inn i kurset. Om mulig, diskuter med de andre i din gruppe om hva som kan være en god case å jobbe sammen med. Casebeskrivelsen finner du her: Casebeskrivelse – NAV Arbeidslivssenter
 2. I løpet av dag 1 på første samling skal dere i gruppene velge hvilken case dere skal arbeide sammen med. Kurslederne er tilgjengelig for sparring i tidsrommet 16:00 – 17:00 her. Dere skal gi kurslederne beskjed om hvilken case dere arbeider med før oppstart av dag 2.
 3. I etterkant av samlingen skal dere besvare noen enkle spørsmål knyttet til i casen dere har valgt og sende kurslederne.

I mellom samling 1 og 2 (og samling 2 og 3) vil dere som gruppe få en veiledning spesifikt rundt arbeidet med egen case. Her vil kurslederne både utfordre dere – og komme med innspill til hvordan dere kan gå frem videre. Det vil også være god mulighet for å arbeide konkret med casene i løpet av samlingene. 

TIDSPUNKT FOR GRUPPEVEILEDNING og veileder

Det er avsatt tidspunkt for gruppeveiledning på følgende tidspunkt:

Første veiledning (sett av 1,5-2 timer):

– 23. september, kl. 09:00 (grupper 1 og 2)
– 23. september, kl. 13:00 (gruppe 3 og 4)
– 24. september, kl. 09:00 (gruppe 5 og 6)
– 24. september, kl. 13.00 (gruppe 7 og 8)

Gruppene har mulighet til å bytte tidspunkt seg imellom (husk å gi beskjed til kurslederne), og hver gruppe vil få individuell invitasjon til veiledningsmøte. Mer informasjon kommer på første samling.

Datoer for andre veiledning vil være 29. og 30. oktober, samme tidspunkt (tidligere var feil datoer opplyst).

Veileder for gruppe 1, 3, 5 og 7 vil være Line Vaarum. Veileder for gruppe 2, 4, 6 og 8 vil være John Richard Hanssen.

Merk: På grunn av bisettelse må nytt tidspunkt avtales for gruppe 2 og 4 for den andre veiledning. Dette avtales direkte mellom veileder og gruppene.

 

Arbeid mellom modul 1 og 2

Her har vi samlet 5 videoer du kan se i ro og mak. Merk at i den siste videoen er det en oppgave du skal gjøre!

Vil du melde deg på nyhetsbrevet vårt?

Vil du melde deg på nyhetsbrevet vårt?

 

Vi sender ut e-poster om nye kurs og andre større nyheter med ujevne mellomrom.

Vi lover at vi verken kommer til å fylle opp innboksen din, eller dele informasjonen din med tredjeparter.

Tusen takk! Du vil nå motta vårt neste nyhetsbrev.