Bli en playmaker

Lær prosessledelse

Bli en playmaker

Lær prosessledelse

SKAL DU LEDE WORKSHOPS ELLER SKAPE UTVIKLING?

BLI EN PLAYMAKER

Dagens virksomheter trenger medarbeidere som evner å lede workshops og styre prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Vi kaller dem Playmakere.

hvordan foregår playmakerutdanningen?

hva sier kursdeltakerne våre?

Heine Skipenes, NTNU

“Playmakerne har hjulpet meg til å forstå viktigheten av å forankre prosessen på veien mot målet. For meg har målet alltid vært lett å se, men nå har jeg blitt flinkere til å fokusere på å få med meg resten av laget.”

Anniken Aasen, Evry

”Gjennom Playmaker lærte jeg verktøy som gjør det enklere å visualisere prosesser. Det har blitt mer oversiktlig og dermed enklere å få med seg folk på veien mot målet.”

Haakon Skar, T:lab

”Jeg vil anbefale alle som har et ansvar for å lede grupper til å ta denne utdannelsen. På gruppenivå er det veldig nyttig å kunne beherske teknikkene og verktøyene vi lærer på Playmaker”

Solveig Moen, Domstoladministrasjonen

“Playmaker-utdannelsen har vært veldig nyttig for meg. Jeg har blitt mer bevisst på måten jeg kommuniserer med andre, og har blitt bedre til å lede prosesser.”

”Det finnes mange kurs der ute, men jeg kunne ikke valgt et bedre kurs! Playmaker gikk over alle mine forventninger i forhold til utbyttet man får.”

“Playmaker utfordret meg til å tenke og reflektere over hvorfor jeg gjør som jeg gjør – noe som har gjort meg mer bevisst på meg selv og hvordan jeg fremstår for andre.”

“Playmaker-utdannelsen var inspirerende, energigivende og kreativ! Det jeg lærte var konkret og lett å anvende i praksis.”

”På Playmaker lærte jeg nyttige verktøy som har blitt implementert i bedriften med stor suksess! Verktøyene har gjort det enklere å se helheten i prosesser, og å få oversikt over hva som skal til for å nå målet.”

”Det er en spesiell atmosfære å være på kurs på Otium Sanserom. Her er det rom for læring, med dyktige foredragsholdere som skaper engasjement.”

”Det jeg sitter igjen med er at når jeg kaller inn til workshops er det deltagerne som skal bidra, og ikke bare jeg som skal fortelle. På Playmaker ble jeg mer bevisst på å snakke mindre selv, og å stille flere åpne spørsmål. På denne måten er alle med – det er en interaksjon og ikke bare en forelesning.”

hvorfor bli en playmaker?

N

BLI EN god møteleder

Planlegg og led effektive og løsningsorienterte møter.

Kjør gode workshops

Fyll opp verktøykassen og tren på gode metoder for å lede workshops og større prosesser.

LØS KOMPLEKSE PROBLEMER

Du vil bli tryggere på å navigere i kaos og finne nye løsninger.

 

FÅ NYE IDÉER

Du lærer premisser og verktøy for kreative prosesser.

 

FÅ OPP FARTEN

Du vil lære å skape fremdrift med god planlegging og struktur.

FÅ MED DEG FOLk

Du lærer tankesett og metoder for å få med deg folk i arbeidshverdagen din. 

t

Hva er en playmaker?

En PLAYMAKER er rett og slett en dyktig prosessleder! En Playmaker er god på å lede workshop og utviklingsprosesser – viktige kompetanser for arbeidslivet.

Les mer

lær prosessledelse

PLAYMAKERUTDANNINGEN går over tre moduler og kjøres hver vår og høst. Vi tilbyr også skreddersydde forløp for virksomheter over hele Norge.

Les mer

NOEN BEDRIFTER SOM HAR GLEDEN AV EN PLAYMAKER