Bli en playmaker

Playmakerutdanning

Bli en playmaker

Playmakerutdanning

SKAL DU LEDE WORKSHOPS ELLER SKAPE UTVIKLING?

BLI EN PLAYMAKER

Dagens virksomheter trenger medarbeidere som evner å lede workshops og styre prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Vi kaller dem Playmakere.

N

Bli en god møteleder

Planlegg og led effektive og løsningsorienterte møter.

N

Kjør gode workshops

Fyll opp verktøykassen og tren på gode metoder for å lede workshops og større prosesser.

N

LØS KOMPLEKSE PROBLEMER

Du vil bli tryggere på å navigere i kaos og finne nye løsninger. 

N

FÅ MED DEG FOLk

Du lærer tankesett og metoder for å få med deg folk i arbeidshverdagen din. 

N

FÅ OPP FARTEN

Du vil lære å skape fremdrift med god planlegging og struktur.

N

FÅ NYE IDÉER

Du lærer premisser og verktøy for kreative prosesser. 

N

Bli en god møteleder

N

Kjør gode workshops

N

Løs komplekse problemer

N

Få nye idéer

N

Få med deg folk

N

Få opp farten

Her er en liten smakebit

Hva sier kursdeltagerne våre?

“Playmakerne har hjulpet meg til å forstå viktigheten av å forankre prosessen på veien mot målet. For meg har målet alltid vært lett å se, men nå har jeg blitt flinkere til å fokusere på å få med meg resten av laget.”

- Heine Skipenes, NTNU

 

”Gjennom Playmaker lærte jeg verktøy som gjør det enklere å visualisere prosesser. Det har blitt mer oversiktlig og dermed enklere å få med seg folk på veien mot målet.”

- Anniken Aasen, Evry

 

”Jeg vil anbefale alle som har et ansvar for å lede grupper til å ta denne utdannelsen. På gruppenivå er det veldig nyttig å kunne beherske teknikkene og verktøyene vi lærer på Playmaker”

- Haakon Skar, T:lab

 

“Playmaker-utdannelsen har vært veldig nyttig for meg. Jeg har blitt mer bevisst på måten jeg kommuniserer med andre, og har blitt bedre til å lede prosesser.”

- Solveig Moen, Domstoladministrasjonen

”Det finnes mange kurs der ute, men jeg kunne ikke valgt et bedre kurs! Playmaker gikk over alle mine forventninger i forhold til utbyttet man får.”

“Playmaker utfordret meg til å tenke og reflektere over hvorfor jeg gjør som jeg gjør – noe som har gjort meg mer bevisst på meg selv og hvordan jeg fremstår for andre.”

NOEN BEDRIFTER SOM HAR GLEDEN AV EN PLAYMAKER