Veronica Skjetlein

Veronica Skjetlein

Strategi- og endringsagent, utdannet IT-økonom.

 

Veronica jobber som daglig leder i Playmaker Veronica Skjetlein. Etter 20 år som konsulent har hun solid erfaring både fra offentlig og privat sektor, særlig innenfor ledelse/endringsledelse, strategiarbeid og digitalisering.

Veronicas engasjement, åpenhet og målbevissthet er viktige motivasjonsfaktorer for å skape endringsvilje og entusiasme, slik at alle går mot samme mål.