Anbefalinger og hyggelige tilbakemeldinger fra våre nyutdannede Playmakere

“Det jeg lærte gjennom Playmaker har vært GULL verdt å ta med inn i ulike prosjekter og arrangementer jeg har ledet.”

– Inger Rygh, Sintef

 

Playmaker har hjulpet meg til å forstå viktigheten av å forankre prosessen på veien mot målet. For meg har målet alltid vært lett å se, men nå har jeg blitt finkere til å fokusere på å få med meg resten av laget .”

– Heine Skipenes, NTNU

 

”Gjennom Playmaker lærte jeg verktøy som gjør det enklere å visualisere prosesser. Det har blitt mer oversiktlig og dermed enklere å få med seg folk på veien mot målet.”

– Anniken Aasen, Evry

 

”Jeg vil anbefale alle som har et ansvar for å lede grupper til å ta denne utdannelsen. På gruppenivå er det veldig nyttig å kunne beherske teknikkene og verktøyene vi lærer på Playmaker

– Haakon Skar, T:lab

 

«Playmaker-utdannelsen har vært veldig nyttig for meg. Jeg har blitt mer bevisst på måten jeg kommuniserer med andre, og har blitt bedre til å lede prosesser.»

– Solveig Moen, Domstolen

 

”Jeg vil anbefale Playmaker til alle som har et ansvar for å lede grupper. Playmaker har vært svært lærerikt, og verktøyene jeg lærte har gjort meg bedre i stand til å planlegge og gjennomføre lengre prosesser.»

 

”Det finnes mange kurs der ute, men jeg kunne ikke valgt et bedre kurs! Playmaker gikk over alle mine forventninger i forhold til utbyttet man får.”

 

”Gjennom Playmaker har jeg blitt mer bevisst på hvordan jeg kommuniserer og samhandler med de ulike partene som tar del i ulike prosesser.”

 

Playmaker utfordret meg til å tenke og reflektere over hvorfor jeg gjør som jeg gjør – noe som har gjort meg mer bevisst på meg selv og hvordan jeg fremstår for andre.”

 

«Playmaker-utdannelsen var inspirerende, energigivende og kreativ! Det jeg lærte var konkret og lett å anvende i praksis.

 

”På Playmaker lærte jeg nyttige verktøy som har blitt implementert i bedriften med stor suksess! Verktøyene har gjort det enklere å se helheten i prosesser, og å få oversikt over hva som skal til for å nå målet.”

 

“På Otium lages det et rom for læring, med fullt fokus på “her og nå”.  Jeg har tatt med meg et tankesett som hjelper meg med å forstå oppgaven som skal løses, og viktigheten av menneskene rundt”.

 

”Det er en spesiell atmosfære å være på kurs på Otium Sanserom. Her er det rom for læring, med dyktige foredragsholdere som skaper engasjement.”

Anbefalinger - fra nyutdannede Playmakere

Denne testen fikk meg til å tenke en del, og gav meg en forståelse for hvorfor samarbeid kan være vanskelig i blant. Dette var noe av det mest interessante med hele utdannelsen, og den har forbedret min egen forståelse for andre mennesker.”

 

Diversity Icebreaker har gjort meg mer bevisst på hvem jeg er, og hvordan jeg kan bli oppfattet av andre.”

 

”Jeg har blitt mer bevisst på mine egne styrker og svakheter. Det er mye egenutvikling i dette.”

Diversity Icebreaker

”Underveis i kurset hadde jeg Veronica som veileder. Jeg fikk mest hjelp gjennom denne veiledningen. Caset foregikk parallelt med kurset, og det var enklere å bruke når det foregikk samtidig, og ikke på et senere tidspunkt.”

 

”Veiledningstimene var det mest givende, og det man fikk mest ut av. Nye tankeprosesser ble satt i gang, og dette var det beste med timene”

Personlig veiledning

”Jeg har fått et mer bevisst forhold til å planlegge strukturer fra begynnelse til slutt.”

 

”Det jeg sitter igjen med er at når jeg kaller inn til workshops er det deltagerne som skal bidra, og ikke bare jeg som skal fortelle. På Playmaker ble jeg mer bevisst på å snakke mindre selv, og å stille flere åpne spørsmål. På denne måten er alle med – det er en interaksjon og ikke bare en forelesning.”

Planlegging av workshops