/ / Nytt kurs: Playmaker videregående

Nytt kurs: Playmaker videregående

Med: Ingen kommentarer

Endelig – nå inviterer vi til neste steg for deg som allerede har gått Playmaker grunnutdanning!

I løpet av 2017 har vi hatt dialog med mange av dere som har deltatt på Playmakerutdannelsen, og
lanserer nå et videregående kurs for deg som prosessleder og endringsagent.

Her vil vi både gå i dybden – og ikke minst trene – på det vi tok for oss på grunnutdannelsen og gi dere et
påfyll av ytterligere metodikk, teori og utfordringer som gode prosessledere.

I løpet av kurset vil du bl.a.:

  • Bli tryggere og modigere som prosessleder
  • Trene på å fremme innovasjon og utvikling
  • Evne å navigere i kaos og lede større prosesser
  • Lære å utvikle tverrfaglig samhandlingskompetanse i din organisasjon

Kursforløpet går over 3 samlinger, totalt 6 dager, med veiledning og praksis mellom samlingene.

 

Bruk av egne case/prosjekt

Som dere vet, blir læringsutbyttet størst om vi kan henge teorien på
egne knagger OG prøve ut det vi lærer i praksis. Dere vil derfor fortsette å jobbe med case. På videregående kurs oppretter vi læringsgrupper og oppfordrer dere til å delta på deler av hverandres prosesser – for å lære av hverandre, dele innsikt og ideer og gi hverandre tilbakemeldinger.

 

Kursholdere

Alle vi fire som står bak Playmakerne vil delta som kursholdere – vi gleder oss til å gå inn i en ny utviklingsprosess sammen med dere!

Praktiske opplysninger

  • Tidspunkt: 20.+23. april, 28.-29. mai og 5.-6. september 2018 (alle dager kl 9-16)
  • Sted: Otium Sanserom
  • Pris: kr. 29.500,- (fritatt for mva) – NB! Introduksjonspris. Bindende påmelding. Dekker undervisning, litteratur, materiell,
    servering og avslutningsfest.
  • Påmelding: Send mail til info@playmakerne.no

For ytterligere informasjon kan vi alle fire kontaktes. Kurset gjennomføres med minimum 7 deltakere, maksimum 12.

Nysgjerrig?

Send mail til info@playmakerne.no for mer informasjon!